Plusgironummer

Körens Plusgironummer är 137102-0.

 

Terminsavgifter:

Medlemsavgift  är för hela året 2017 600:-

eller 300:- /halvår  (enl. styrelsebeslut)

Den som betalat 600 kr för 2016 kan sjunga gratis vt 2017
eftersom vi inte hade någon aktivitet ht 2016.

Stödmedlem 100 kr


Copyright © Östersjöns Pärlor 2014. All Rights Reserved.