Om oss

PRESENTATION AV

Östersjöns Pärlor

Kören startades den 24 april 1999 på initiativ av Per Engström, dåvarande kyrkomusiker i
Nynäshamns Församling.

Iden kom upp i samband med en bussresa på väg till och från en övning med Stiftskören.

Man skulle planera och tillsammans genomföra en utlandsresa. Tanken var väckt och alla
sångare var med på noterna.

Körens namn blev Östersjöns Pärlor och bestod av körsångare från Nynäshamns kontrakt.

Avsikten var att, förutom utlandsturnéer, samlas och ha framträdanden en gång per termin

med såväl sakral som profan inriktning.Samma inriktning gäller fortfarande och Vårkonsert
och Trettondagskonsert har blivit tradition.

Första utlandsturnén gick till Italien år 2000. Så hände det tråkiga att Per Engström flyttade
till Malmö och kören var utan ledare. Då åtog sig Lovisa Alinder, ny kyrkomusiker i Nynäshamn,
villigt att ta över som körledare.

Tillsammans med Reinhold Wahlgren drillade hon oss inför den andraturnén som förde oss till
Budapest i Ungern år 2003. Resan genomfördes med buss från Ölvemarks.

Efter att även Lovisa flyttat från Nynäshamn har Reinhold (Reije) på ett förtjänstfullt sätt tagit
över rollen som körledare.

År 2005 gick resan till Warzawa i Polen. Den här gången åkte vi båt från Nynäshamn till
Gdansk och sedan buss.

Tjeckien och Prag blev resmålet år 2007. Även här skötte Ölvemarks på samma
utomordenliga sätt transport, guidning och arrangemang.

Våren 2009 ägnades åt förberedelser inför 10-årsjubileet.

Jubileet firades med konserter som hölls den 6 juni, nationaldagen, dels iNynäshamns kyrka
och dels i Sorunda kyrka. Konserterna var välbesökta, speciellt den i Sorunda.

Nästa evenemang varJubileumsresan som gick till Bornholm i början av juni, och
Ölvemarks hade, som vänta, ordnat resan alldeles utmärkt. Två konserter hanns med, en
sakral och en profan.

Så var 10 år till ända men kören fortsätter givetvis, med start i septemberoch med Ronney
Magnusson som ny körledare.

Hösten 2009 har präglats av Ronneys kunniga ledarskap. Tre konserter har han fört oss fram till.
En höstkonsert och två julkonserter. Den sista, framförd med bravur, på trettondagsafton 2010.

Ett stort tack till honom.

Våren 2010 lämnade Ronney Magnusson ledarskapet och Reinhold tog hand om oss fram till
vårkonserten.

Hösten 2010 fick Viktoria Jern prova på som körledare. Redan i början av 2011 lämnade även
hon ledarskapet och Reinhold tog återigen taktpinnen fram t o m vårkonserten.

Kören tvingades sedan till uppehåll ända till våren 2012, då Mathilda Kurtsson övertalades
att ta hand om oss. Hon förde oss fram till konserten i Sorunda kyrka den 6 juni i samband
med Sorundafestivalen. Hon blev omedelbart en populär körledare.

Hösten 2012 har kännetecknats av intensiva övningar, eftersom kören fick erbjudande att
sjunga tillsammans med Magnus Carlsson i Sorunda kyrka annandag jul.

Här sjöng kören 2 egna sånger samt 1 sång och ett julmedley tillsammans med MagnusCarlsson och orkester.
Mycket uppskattad konsert av såväl publik som av körmedlemmarna.

Höstterminen avslutades med vår alldeles egna trettonhelgskonsert den 5 januari 2013.

Stort tack till Matilda för hennes idoga arbete.

Vårterminen 2013 ägnades helt åt att, under Mathildas ledning, öva in program inför
Sorunda-festivalen i juni.
Själva konserten hölls på nationaldagen den 6 juni i Sorunda kyrka. Konserten blev, som vanligt, lyckad. Mathilda,
som hade ytterligare åtaganden under festivalen, avtackades i samband med konserten. 
Övriga korister samlades efteråt för gemensam avslutning med kaffe och smörgås
i Sorunda Hästbutik.

Hösten 2013 tog vi oss an ett helt nytt koncept med tema Vågor och Vatten. Fortfarande under Mathildas ledning.
Delar av programmet användes vid en lunchkonsert i Nynäshamns kyrka och hela konserten framfördes på
Konstpoolen i Nynäshamn under september. Den var så uppskattad att kören bjöds in att sjunga hela konserten
vid en musikgudstjänst i Sorunda kyrka under oktober.

Traditionsenligt avslutades höstterminen i Sorunda kyrka med Trettondagskonsert. Tema: Från advent till tre vice män.

Verksamheten 2014 fortsatte med temat Vågor och Vatten fast med en del ändringar. Konserten framfördes

i Västerby Bygdegård i norra Sorunda under april.  Dessutom anpassades den till den årliga nationaldagskonserten
den 6 juni i Sorunda kyrka. Samma härliga Mathilda ledde oss under hela våren.

Under hösten knöt vi nya kontakter. Samarbete med Haningekören resulterade i två adventskonserter.
Den 6 december i Sorunda kyrka och den 7 december i S:t Eskilskyrkan i Handen. Stor uppskattning av såväl
deltagare som åhörare.

Avslutning som vanligt med Trettondagskonsert i Sorunda kyrka den 6 januari 2015. "Från Syrakusa till Koppången
med tända ljus och Klingande klockor". Allt under ledning av Mathilda Kurtsson. Kyrkan var så gott som fullsatt,
konserten lyckad och alla förstås jättenöjda. Stort tack igen till Mathilda.

Verksamheten 2015

Efter ett vinteruppehåll samlades kören för att öva in program för nationaldagskonserten. Under Mathildas ledning
och med några inlånade röster, genomffördes konserten "Blommande Gröna Dalar" den 6 juni i Sorunda kyrka.
Trots en något komprimerad övningsperiod, blev det en mycket lyckad konsert.

I början av september träffades en decimerad skara för att förbereda en höstkonsert. Fler korister anslöt sig så
småningom och konserten " Vänta inte med att sjunga" tog form. Det lyckade programmet genomfördes i Sorunda
kyrka den 4 oktober.  

Den här gången hade vi hjälp med piano och orgel av tidigare körledaren Ronney Magnusson.
Dirigent var förstås outtröttliga Mathilda Kurtsson.

Traditionsenligt avslutades körens arbete 2015 den 6 januari 2016 med Trettondagskonsert i Sorunda Kyrka. Kyrkan var välbesatt och det sjöngs av hjärtans lust. Temat "Vem väljer köld och ensamhet" passade alldeles utmärkt, för äntligen hade vintern gjort sitt inträde. Berit och Reije Wahlgren skötte, tillsmmans med Mathilda, ackompanjemang till vissa sånger och Kaisa Persson läste en dikt.  Det är bara att återigen tacka och buga för Mathilda och hennes härliga ledarskap.

Verksamheten 2016

Senaste året har kören arbetat i projektform. En konsert planeras in, Mathilda Kurtsson engageras som projektledare och körledare. Några intensiva övningar genomförs några veckor före utsatt konsertdatum. Det här fungerar. Dels pga Mathildas engageman och dels på att deltagarna är vana körsångare.

Den 23 och 24 april genomfördes 2 st konserter tillsammans med Haningekören. Först i Haninge kulturhus och därefter i Nynäshamns kyrka. Mathilda Kurtsson och Sandra Leijon hade plockat ihop en repertoar ur den svenska musikskatten. Trevligt att arbeta tillsammans med dem igen.

Nästa evenemang var den traditionella nationaldagskonserten i Sorunda kyrka den 6 juni.

Trots de få övningstillfällena genomfördes, som vanligt, en välbesökt och lyckad konsert. Kören startade med att sjunga Sveriges Flagga. Naturligtvis fanns Sverige med i  programmet samt gemensam avslutning med nationalsången.

Ingen verksamhet, inget projektarbete under hela hösten.

Verksamhetsåret brukar alltid avslutas med en Trettondagskonsert i Sorunda kyrka. Dvs denna gång skulle det skett

den 6 januari 2017. En långvarig tradition har brutits.

Jag, Hallvi Gustafsson, som skött detta dokument i åratal, tackar för alla trevliga övningar och konserter, alla körledare under åren och alla trevliga körvänner.

 

 Verksamheten 2017

 

Vi reser oss igen!

Vid försenat årsmöte den 2 april, presenterades en ny körledare vid namn Veikko Kiiver.

Han åtog sig jobbet att föra oss fram till den traditionella nationaldagskonserten.

Några intensiva övningar och så kunde konserten genomföras den 6 juni i Sorunda kyrka.

Bra jobbat av såväl körmedlemmar som vår nya körledare.

 

Inför höstterminen stod det klart att trettonhelgskonserten uteblir även denna gång. Körledaren är inte tillgänglig då.

Endast två övningstillfällen genomfördes under höstterminen, menade som förberedelse inför konsert vid Kyndelsmäss februari 2018.

Repertoaren är klar och skall finslipasvid tre övningar med början januari 2018.

 

 

 

 


Copyright © Östersjöns Pärlor 2014. All Rights Reserved.